სააპელაციო სასამართლოს — იმისათვის, იურისტები, ბოლონიისთარიღი, ცხრა ივლისს, ოფიციალურად დაფუძნდა ობსერვატორია, რომელიც იუსტიციის სასამართლოში გაასაჩივროს.»ობსერვატორია არის, რომ შეიქმნას მუდმივი მაგიდა შედარებით, იდეალური არამედ პრაქტიკული ერთი, რომელიც საერთო წარმომადგენლები სამი ინსტიტუციური კომპონენტების, იმ მიზნით, რომ შეისწავლოს ერთობლივად, და ცდილობენ მოსაგვარებლად ერთობლივი ძალისხმევა და გაზიარება, სხვადასხვა პრობლემების პრაქტიკული და ორგანიზაციული ასპექტი, რომელიც გავლენას ახდენს ორგანიზაციის იურიდიული ოფისები, რომელსაც ხელის შეშლა საუკეთესო გამოყენება იგივე მიერ ყველა ოპერატორები, კანონის და სამწუხარო უფლება საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მომხმარებლებს სამსახურის იუსტიციის, სამართლიანი სასამართლო და გონივრული ხანგრძლივობა